ZMNIEJSZONA ROLA

W konsekwencji zmniejszyła się rola mniejszych państw w zakresie oddziaływania na bieg historii poprzez wysiłek zbrojny. Nie bez pewnej ironii stwierdzono, że spo­śród ponad 20 państw kontynentu europejskiego za­ledwie 6 zdołało utrzymać niepodległość wobec in­wazji niemieckiej. We współczesnych warunkach mniejsze państwa nie reprezentują już poważniej­szych ośrodków siły militarnej. Dotyczy to — jak pisano — wszystkich mniejszych państw różniących się wielkością, poczynając od Luksemburga, a koń­cząc na Francji.Państwa mniejsze wykazały już na konferencji w San Francisco gotowość poczynienia dość daleko idących ustępstw na rzecz uprzywilejowania wiel­kich mocarstw w ONZ, przyznając im uprawnienia szczególnej wagi z tytułu stałego członkostwa w Ra­dzie Bezpieczeństwa, aby w ten sposób zapewnić so­bie pokój i bezpieczeństwo. ONZ — jak dotych­czas — nie była w stanie stworzyć skutecznie dzia­łającego systemu międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: