ZE STRONY DELEGATÓW

Zabrał wówczas głos premier Francji Clemenceau. Stwierdził, że w chwili zakoń­czenia działań wojennych wielkie mocarstwa miały 12 milionów żołnierzy na frontach, dlatego mogą one decydować o przyszłości świata z własnej ini­cjatywy. Ale kierując się nowymi ideałami, zapro­siły inne państwa do współpracy. Po tym oświad­czeniu projekt wielkich mocarstw co do składu ko­misji przyjęty został bez jakiegokolwiek sprzeciwu ze strony delegatów mniejszych państw. W ostatnich latach toczą się żywe dyskusje na te­mat kryteriów mocarstwowości we współczesnych stosunkach międzynarodowych, a w szczególności, w jakim zakresie inne kryteria — poza kryteriami mi­litarnymi — powinny być brane pod uwagę.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: