WYRAZ WSPÓŁPRACY

Członkiem tej organiza­cji jest u nas Studenckie Stowarzyszenie Przyja­ciół ONZ. Wyrazem współpracy naukowców w tej dziedzinie jest ruch Pugwash, który organizuje co­roczne spotkania poświęcone problematyce pokojo­wej. Spośród organizacji humanitarnych najdłuższą historię ma założona w 1855 r. YMCA (Chrześcijań­skie Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn).Długą tradycję, a jednocześnie poważne znaczenie polityczne miały zawsze międzynarodowe organizacje ruchu robotniczego (międzynarodówki robotnicze). Oznacza się je zwykle liczbą: pierwsza — założona przez Karola Marksa w 1864 r., druga — socjaldemo­kratyczna, zrzeszająca obecnie trzydzieści osiem par­tii, z tego dwanaście „emigracyjnych”, trzecia — ko­munistyczna (Komintern działał w latach 1919—1943, Kominform — w latach 1947—1956), czwarta — troc- kistowska, a ostatnio, w 1968 r. powstała w Paryżu piąta — maoistowska. W ruchu zawodowym dzia­łają: Światowa Federacja Związków Zawodowych (członkiem jej jest polska CRZZ), Międzynarodowa Konferencja Wolnych Związków Zawodowych (wpły­wy socjaldemokratów) i Międzynarodowa Federacja Chrześcijańskich Związków Zawodowych.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: