WYDATKI BUDŻETOWE

Tak np. w Światowej Or­ganizacji Zdrowia i w Międzynarodowym Fundu­szu Monetarnym około 90% wydatków budżetowych przeznacza się na funkcje usługowe, w Międzynaro­dowej Organizacji Pracy i w UNESCO — około 75°/o, w Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej — oko­ło połowy, natomiast takie organizacje jak UNCTAD i GATT spełniają głównie funkcje forum i wydatki na funkcje typu usługowego nie sięgają w ich bu­dżetach 10%. W obrębie funkcji typu forum mieści się proces konsultacyjny polegający na przekazywa­niu sobie wzajemnie przez państwa informacji i zaj­mowanego przez siebie stanowiska w celu oddziała­nia na postępowanie innych państw.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: