WŚRÓD TENDENCJI ROZWOJOWYCH

Premier Szwecji Erlander w wywiadzie telewizyjnym w 1964 r. mówił między innymi: „rozbudowujemy obronę, któ­ra oczywiście nie ma szans przetrwania w wypad­ku skoncentrowanego ataku ze strony wielkiego mo­carstwa, ale która mimo to może sprawiać trudno­ści w jej przełamaniu, jeśli Szwecja jest celem dru­gorzędnym”. Stąd też niektórzy teoretycy wojskowi upatrują w porównaniu ryzyka i stawki „logiczną podstawę małych narodowych sił odstraszania”.Podczas gdy dla małego państwa broniącego swej niepodległości stawka w grze może mieć wartość to­talną, to dla wielkiego mocarstwa poniesione stra­ty byłyby nieproporcjonalne do ewentualnej ko­rzyści.Wśród tendencji rozwojowych korzystnych dla i małych państw odnotować należy wykształcenie się stosunkowo mało kosztownych instrumentów i tech­nik prowadzenia wojny partyzanckiej — guerilli, a także wzrost publicznego uświadomienia i dy­scypliny, który może zwiększyć skuteczność bier­nego oporu.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: