WŚRÓD ORGANIZACJI RZĄDOWYCH

Polska jest członkiem czterdziestu czterech organizacji rządowych, a pol­skie osoby prawne lub fizyczne są członkami ponad pięciuset organizacji pozarządowych.Wśród organizacji rządowych specjalną grupę sta­nowią organizacje wyspecjalizowane ONZ. Organi­zacje te wraz z ONZ tworzą razem tzw. „rodzinę ONZ”. Pozostając organizacjami samodzielnymi, współdziałają one z ONZ, przy czym współpracę tę regulują specjalne umowy zawarte między ONZ a poszczególnymi oragnizacjami. Niektóre z organi­zacji wyspecjalizowanych istniały już dawniej — przed założeniem ONZ — większość jednak powsta­ła po II wojnie światowej.Organizacjami wyspecjalizowanymi są:Międzynarodowa Organizacja Pracy, założona w 1919 r., z siedzibą w Genewie. 2. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, z siedzibą w Paryżu, założona w 1945 r. 3. Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, założona w 1945 r., z siedzibą w Rzymie. 4. Światowy Związek Pocztowy, założony w 1874 r., z siedzibą w Bernie.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: