WPŁYW CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Jak się przypuszcza, na powstawanie nowych gatunków duży wpływ miały czynniki zewnętrzne. Między innymi jednym z nich mogło być promieniowa­nie kosmiczne, które w pewnych okresach docierało na Ziemię. Powodowało ono nie tylko masowe wymieranie wielu gatunków, ale także powstanie licznych mutacji w organizmach, które przeżyły. Mutacje te mogły zapocząt­kować rozwój nowych gatunków. Dlaczego jednak czasami promieniowanie kosmiczne pustoszyło Ziemię? Przyczyniał się do tego zanik ochronnego parasola — pasów van Allena). Było to skutkiem zaniku pola magnetycznego Ziemi. Sądzi się bowiem, że co jakiś czas (np. co 100 min lat) następuje zmiana biegunów magnetycznych — północny staje się południowym i odwrotnie. Zmiana ta nie zachodzi jednak  błyskawicznie. Przez pewien, zapewne dość długi czas pole magnetyczne nie istnieje. Wtedy właśnie promieniowanie kosmiczne dociera do Ziemi bez przeszkód, a życie otrzymuje kolejny, choć również tragiczny impuls do rozwoju.łnni naukowcy widzą przyczynę „skoków ewolucyjnych” w upadku wielkich meteorytów. Trudno obecnie przesądzać, ale zastanawia jednak pewna regu­larność okresów gwałtownego przyspieszania ewolucji, która jest i tak pro­cesem lawinowym. Jak dowodzą prace paleontologów, pierwsze organizmy żywe, które pozo­stawiły ślad w skałach, pojawiły się ok. 3-4 mld lat temu. Prawie 2 miliardy lat potrzebowała Natura, aby „wyhodować” organizmy tkankowe. Powstanie i rozwój człowieka oblicza się na 1-2 mld lat, zaś rozwój społeczeństwa to kwestia zaledwie kilkudziesięciu tysięcy lat. Jak widać, rozwój przebiega w lawinowym tempie. Co będzie dalej? Jak będą wyglądali nasi potomkowie za tysiąc lat?

 

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: