WIELU AUTORÓW

Wielu autorów uważa tego rodzaju aktywną ro­lę sekretariatów za nieuniknioną, niektórzy mówią o  niebezpieczeństwach związanych z przewagą czyn­nika technokratycznego. Z badań w tej dziedzinie wynika, że występuje ogólny trend w kierunku „biurokratyzacji” procesu podejmowania decyzji, że zmniejsza się rola wybitnych jednostek spośród de­legatów, natomiast coraz większego znaczenia na­biera długoletni kontakt danego państwa z organi­zacją, podejmowanie dobrze przygotowanych inicja­tyw i dysponowanie strategicznymi pozycjami funk­cjonalnymi w organach danej organizacji. Cechy charakterystyczne poszczególnych organizacji spra­wiają, że odmiennie kształtują się wpływy różnych czynników na proces podejmowania decyzji (np. bez porównania większy jest wpływ wielkich mocarstw na decyzje podejmowane w Międzynarodowej Agen­cji Energii Atomowej niż w UNESCO).

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: