WĘŻSZY PLAN

Plan Gomułki był węższy od Planu Rapackiego, przewidywał jedynie zamrożenie istniejącej w stre­fie broni nuklearnej. W ten sposób argument, jaki wysuwano przeciwko Planowi Rapackiego, że zmie­rza on do wprowadzenia zmian na niekorzyść państw układu północnoatlantyckiego, nie dotyczył Planu Gomułki, gdyż Plan ten nie naruszał istniejącego układu sił.Warto dodać, że na XV Sesji Zgromadzenia Ogól- nego delegacja polska wysunęła propozycje dotyczą­ce częściowego rozbrojenia i odprężenia w stosun­kach Wschód—Zachód, m.in. propozycję przeprowa­dzenia światowego plebiscytu w sprawie zakazu po­siadania broni jądrowej i powszechnego rozbroje­nia.Na XXXIII sesji Zgromadzanie Ogólne na wniosek Polski uchwaliło Deklarację o przygotowaniu społe­czeństw do życia w pokoju.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: