W POWOJENNEJ HISTORII

W powojennej historii rokowań rozbrojeniowych możemy wyodrębnić pięć etapów:Lata 1945—1949 obejmują okres monopolu ame­rykańskiego w zakresie dysponowania bronią jądro­wą. W okresie tym działały dwa organy ONZ: Ko­misja Energii Atomowej, powołana do życia przez Zgromadzenie Ogólne w styczniu 1946 r., i Komisja Zbrojeń Zwykłych, powołana przez Radę Bezpieczeń­stwa w 1947 r. Stany Zjednoczone przedstawiają w tym czasie Plan Barucha, który zmierzał do zapew­nienia im monopolu w zakresie dysponowania bro­nią atomową.Różnica zdań między Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi wyłoniła się również w Ko­misji Zbrojeń Zwykłych. Stany Zjednoczone kładły w swych propozycjach nacisk nie na redukcję zbro­jeń, jak to proponował Związek Radziecki, ale na ich regulowanie i kontrolę. Różnice poglądów do­tyczyły także samej koncepcji realizowania rozbro­jenia, a zwłaszcza związku pomiędzy rozbrojeniem nuklearnym a redukcją zbrojeń konwencjonalnych.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: