W NOWSZYCH CZASACH

W nowszych czasach tzw. kierunek funkcjonali- styczny — znajdujący zwolenników nie tylko w ko­łach kosmopolitycznych, ale często także wśród funk­cjonariuszy organizacji międzynarodowych — przy­wiązuje dużą wagę do rozbudowy tych organizacji. Organizacje międzynarodowe mają rozpocząć „pro­ces inicjujący utworzenie rządu światowego” oraz j proces „budowy nowego systemu stosunków między­narodowych”^ Zwolennicy tego kierunku twierdzą,że rozwój funkcji spełnianych przez organizacje międzynarodowe jest istotnym elementem postępu w stosunkach międzynarodowych, nawet wówczas gdy koliduje to z zawartymi przez państwa umowa­mi międzynarodowymi. Koncepcji tej przeciwsta­wiają się prawnicy i politycy, dla których punktem wyjścia jest zasada suwerenności państwowej.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: