W NOWSZYCH CZASACH

W nowszych czasach na Zachodzie psychologowie rozwijają teorie łączące źródła wojen bądź to z nie­zaspokojonym instynktem walki, charakteryzującym ludzi we wszystkich epokach, bądź też ze stanem rozczarowania (frustracji), który uzewnętrznia się w agresywności wobec innych.Poglądy, według których człowiek jest źródłem wszelkiego zła, także zła szczególnego, jakim jest wojna, mają swą tradycję. Znajdowały zwolenników  nie tylko wśród teologów i filozofów, jak św. Augustyn, Luter, Spinoza, Malthus, ale skłonni byli je  przyjmować także mężowie stanu, którzy, jak Bis­marck, formułowali ujemne opinie o gatunku ludz­kim. W świetle tych poglądów społeczeństwa po­winny być traktowane jak pacjenci, których należy leczyć bądź to indywidualnie, bądź też za pośred­nictwem ulepszania instytucji społecznych, które w obecnym stanie prowadzą do wojen.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: