W NOWSZYCH BADANIACH

W nowszych badaniach nad przyczynami wojen lub konfliktów zbrojnych próbuje się metod wypra­cowanych w innych naukach społecznych. Różnią się one od rozważań dawnych autorów, zmierzają bo­wiem do ustalenia korelacji w odniesieniu do róż­nych układów stosunków międzynarodowych. Stoso­wane metody budzą jednak poważne zastrzeżenia, gdyż wnioski wyprowadzane są zazwyczaj na pod­stawie uogólniania zjawisk, które pochodzą z róż­nych okresów historii i odmiennych układów mię­dzynarodowych. „I przekują miecze swe na lemiesze” — czytamy słowa proroka Izajasza obok wejścia do siedziby ONZ w Nowym Jorku. Dzieje wysiłków zmierzających do rozbrojenia i do ograniczenia wydatków na zbrojenie nie są zbyt dłu­gie.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: