W INTERESIE UTRZYMANIA POKOJU

Innymi przykłada­mi demilitaryzacji pewnych obszarów w interesie utrzymania pokoju były: demilitaryzacja   Wysp Alandzkich na Bałtyku na podstawie umów z 1856 i 1921 r. oraz Morza Czarnego po wojnie krymskiej na podstawie traktatu paryskiego z 1856 r.Plan Rapackiego w pierwszej redakcji spotkał się na Zachodzie z zarzutem, że jest korzystny tylko dla obozu socjalistycznego, przewiduje bowiem ogra­niczenia w zakresie stosowania broni jądrowej, któ­rej przewaga — jak twierdzono — należy do Zacho­du, a nie w zakresie broni konwencjonalnej. W kon­sekwencji sformułowana została druga redakcja Pla­nu, zawarta w memorandum z 1962 r., która przewi­duje demilitaryzację strefy nie tylko w zakresie bro­ni jądrowej, lecz także redukcję broni konwencjo­nalnej.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: