UZASADNIONY PESYMIZM

Czy tego rodzaju pesymizm jest uzasadniony? Trudno zaprzeczyć, że dotychczasowe wysiłki pro­wadzące do rozbrojenia dały niewielkie rezultaty. Ale i wówczas kiedy podejmowano walkę z nędzą, epidemiami i innymi klęskami gnębiącymi ludzkość, sprawy toczyły się podobnie, budząc nastroje pesy­mizmu. Na tle tego rodzaju analogii nie bez racji podkreśla się, że nie należy lekceważyć dotychcza­sowych sukcesów, zwłaszcza że zostały osiągnięte w trudnych latach po okresie zimnej wojny. Nowe okoliczności i warunki sprawiają, że możli­we jest osiągnięcie tego, czego nie można było zreali­zować w przeszłości. Z punktu widzenia kalkulacji militarnej oraz najbardziej realistycznej polityki w nowych warunkach wojna przestaje być instrumen­tem polityki, jakim była przez długie stulecia.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: