UDOSKONALENIE MECHANIZMÓW ODŻYWIANIA

Ogromnie ważnym etapem było udoskonalenie mechanizmów odżywiania. Początkowo polegały one na wchłanianiu cząsteczek chemicznych zawar­tych w wodzie. Później organizmy „nauczyły się” wykorzystywać promienio­wanie świetlne do produkcji substancji niezbędnych do życia. Zrodziła się fotosynteza — prawdopodobnie największe osiągnięcie żywych istot przed ukształtowaniem się mózgu ludzkiego. Dlaczego jednak tak istotne znaczenie miał brak tlenu w atmosferze? Gaz ten powoduje rozkład złożonych cząsteczek organicznych. Pierwsze żywe grudki materii uległyby więc „spaleniu”. Ponadto brak tlenu powodował, że przemiana materii w tych warunkach zachodziła dość powoli. Hamowało to rozwój życia, ale dawało szansę konsekwentnego rozwoju najlepiej przysto­sowanych organizmów. Gdy pierwotne okruchy życia zdobyły umiejętność wykorzystania promie­niowania do fotosyntezy—skład atmosfery w ciągu miliarda lat zmienił się nie do poznania. Pojawił się w niej tlen. Spowodowało to kolejny kryzys na Ziemi. Przede wszystkim wyginęły liczne organizmy, które nie były w stanie przy­stosować się do nowych warunków. Niektóre z nich schroniły się w miejsca, gdzie tlen nie dociera (np. w przydennych warstwach wody głębokich jezior czy zamkniętych mórz, np. Morze Czarne). Żyją tam nawet do dziś. Z drugiej strony życie otrzymało nowy bodziec do rozwoju. Tlenowa przemiana materii daje przecież znacznie więcej energii. Tlen w atmosferze pozwolił również na powstanie ekranu ozonowego (ozon jest tlenem, którego cząsteczka składa się z 3 atomów), co ograniczyło dopływ zabójczego promieniowania nadfioletowego. Organizmy żywe nie musiały więc już chronić się pod wodą. Nadeszła pora opanowania lądów. Dalsza historia życia na Ziemi to dzieje ewolucji, przystosowania się do trudniejszych warunków, specjalizacji i walki o byt.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: