ŚWIATOWE PAŃSTWO

Ponadto w amerykańskiej kon­cepcji dostrzec można elementy traktowania rozbro­jenia jako drogi prowadzącej do państwa światowe­go, a więc do zasadniczego przeobrażenia istniejącej obecnie struktury stosunków międzynarodowych. Podkreślić należy, że w toku negocjacji rozbrojenio­wych stanowiska Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych wykazywały niekiedy dość daleko idące zbliżenia (m.in. w wyniku propozycji Gromyki dopuszczającej utrzymanie przez mocarstwa atomo­we tak zwanego „parasola atomowego” aż do ostat­niego etapu rozbrojenia). Przedłożone przez Związek Radziecki propozycje powszechnego i całkowitego rozbrojenia przewidy­wały na jego realizację okres czteroletni, podzielony na trzy fazy. Kontrpropozycje Stanów Zjednoczo­nych przyjmowały wprawdzie zasadę trzech faz, pod warunkiem, że okres dwóch pierwszych faz trwałby trzy lata. Długość ostatniej fazy nie została określona.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: