STWORZENIE FORM PRAWNYCH

Stworzenie form prawnych państwa światowego nie oznacza wcale, że znikłyby przyczyny konfliktów zbrojnych. Były w historii epoki, w których istniały w pewnych regionach świata formy organizacji nad­rzędnej nad mniejszymi organizmami państwowymi (np. w średniowieczu), a mimo to epoki te dalekie były od pokojowości, gdyż poszczególne człony wiel­kich imperiów pozostawały ze sobą w częstych i dłu­gotrwałych wojnach. Jest co najmniej wątpliwe w świetle doświadczeń historycznych, czy istnienie sil­nych suwerennych organizacji państwowych jest is­totnie czynnikiem prowadzącym do wojen: wielokrot­nie właśnie wykształcenie się takich państw bądź ugruntowanie się władzy w państwach składających się na społeczność międzynarodową oraz dojście do porozumienia pomiędzy najsilniejszymi państwami stwarzało okresy względnej pokojowości w stosun­kach międzynarodowych.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: