SŁABA DZIAŁALNOŚĆ

Okres 1956—1959. Mimo dość słabej działalno­ści Komisji Rozbrojeniowej i jej Podkomitetu lata te, w związku z pewnym odprężeniem w stosunkach Wschód Zachód wypełniają ożywione rokowania i odważne inicjatywy. Na sesji Zgromadzenia Ogólne­go w 1957 r. minister Rapacki zapowiada przedsta­wienie polskiego planu utworzenia strefy zdenuklea- ryzowanej w Europie Środkowej. Plan ten został szczegółowo rozwinięty w memorandum z 14 lutego 1958 r. Do Komisji Rozbrojeniowej, rozszerzonej z dwunastu do dwudziestu pięciu członków, weszły wówczas liczne państwa Trzeciego Świata. Prace nad rozbrojeniem łączyły one z nadzieją otrzymania — jako pomocy dla krajów rozwijających się — sum wydatkowanych dotychczas na cele wojenne. Istotne znaczenie dla dalszych rokowań miały propozycje wysunięte przez Związek Radziecki w ONZ w dniu 18 września 1959 r., dotyczyły one powszechnego i całkowitego rozbrojenia.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: