ROSNĄCE ZNACZENIE

O   rosnącym znaczeniu, jakie rządy wielu państw i światowa opinia publiczna przywiązują do proble­mu rozbrojenia, świadczy zwołanie w 1978 r. — po kilkuletnich przygotowaniach — specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego. Inicjatorami sesji specjal­nej były państwa niezaangażowane, które wysunęły tego rodzaju postulat już w 1961 r. na konferencji szefów państw lub rządów w Belgradzie. W obra­dach uczestniczyły — poza państwami członkowski­mi ONZ — w charakterze obserwatorów delegacje państw nie będących członkami tej Organizacji (Szwajcaria, oba państwa koreańskie, Stolica Apostolska) oraz wiele organizacji rządowych i pozarzą­dowych. Sesja stworzyła najbardziej — jak dotych­czas — uniwersalną płaszczyznę dyskusji rozbroje­niowych, a przyjęty w drodze consensus (jakkolwiek z zastrzeżeniami ze strony poszczególnych państw) dokument końcowy odzwierciedla stanowisko spo­łeczności międzynarodowej wobec całokształtu pro­blematyki rozbrojeniowej we współczesnym świecie.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: