REALIZACJA ZBROJEŃ

Inni wojskowi, jak np. płk Stephen Hall w An­glii, podają w wątpliwość, czy z punktu widzenia wojskowego jest rzeczą racjonalną, by takie kraje, jak Anglia, próbowały podejmować wojnę obronną, gdyż musiałaby ona pociągnąć za sobą zagładę znacznej części ludności, i sugerują, że byłoby bar­dziej celowe dopuścić do nieprzyjacielskiej okupa­cji wojskowej kraju, by następnie podjąć walkę z okupantem przy szeroko zakrojonej akcji społe­czeństwa bez użycia regularnych sił zbrojnych. Jeśli zatem w zakresie realizacji celów polityki narodowej broń atomowa czyni wojnę przedsięwzię­ciem o problematycznej celowości i skuteczności, z natury rzeczy problematyczna jest celowość zbrojeń, które są przygotowaniem do wojny, zwłaszcza że postęp nauki i techniki z roku na rok zwiększa koszt tych zbrojeń.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: