RADZIECKI PLAN

Dotychczasowe rokowania nad powszechnym i cał­kowitym rozbrojeniem napotykają trzy zasadnicze trudności:Jak dokonać stopniowego rozbrojenia, by żadna ze stron nie zyskała na danym etapie przewagi mi­litarnej nad drugą stroną?Jak zorganizować kontrolę rozbrojenia?Jak zorganizować system pokojowego załatwia­nia sporów w rozbrojonym świecie i jakie stosować sankcje w stosunku do państw, które nie przestrze­gają zobowiązań? Podczas gdy radziecki plan powszechnego i cał­kowitego rozbrojenia zmierzał do stosunkowo szyb­kiego przejścia od świata uzbrojonego do świata roz­brojonego, kiedy to można będzie w pełni poddać terytoria państw pod kontrolę międzynarodową — przy czym w szczególny sposób podkreślał koniecz­ność wyrzeczenia się najgroźniejszej broni, jaką jest broń nuklearna — to plan amerykański przewidy­wał wolniejsze tempo rozbrajania oraz dążył do za­chowania broni nuklearnej możliwie najdłużej.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: