PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI

Lenin prze­widywał możliwość „zaostrzenia się walki klasowej do najwyższego stopnia, jej przekształcenie się w wojnę domową, jedyną uzasadnioną, jedyną spra­wiedliwą, jedyną świętą — nie w klechowskim, lecz w ludzkim znaczeniu tego słowa — świętą wojnę u- ciemiężonych przeciwko ciemiężycielom o ich oba­lenie, o wyzwolenie ludu pracującego od wszelkiego ucisku”.W nauce marksistowskiej odróżnia się — na pod­stawie treści historycznej — dwa rodzaje wojen:Wojny sprawiedliwe, które nie mają celów za­borczych, a więc wojny wyzwoleńcze, wojny w obro­nie narodu przed napaścią z zewnątrz lub przed pró­bami jego ujarzmienia, wojny narodowowyzwoleńcze w koloniach i krajach zależnych.Wojny niesprawiedliwe, będące wojnami o cha­rakterze imperialistycznym.Teza o nieuniknionym charakterze wojen w świe- cie współczesnym poddana została rewizji na XX Zjeździe KPZR. W nauce marksistowskiej wskazuje się, że Marks i Engels żyli w epoce, kiedy trudno było nawet mówić o problemie ostatecznej likwida­cji wojen.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: