PRZEDSTAWIONE TENDENCJE

W związku z przedstawionymi wyżej tendencjami, niekorzystnymi dla małych państw, niektórzy poli­tolodzy na Zachodzie nader pesymistycznie oceniają perspektywy tej kategorii państw. Tak więc stwier­dza się, że „przeżycie małych, politycznie izolowa­nych państw jako państw niepodległych jest nie­pewne, zależne od wielu czynników, na które nie mają one wpływu”, że prognozy dotyczące perspek­tywicznego rozwoju w głównych dziedzinach —  gospodarczej, wojskowej i politycznej — są dla małych państw niepokojące i że w obecnej epoce efek­tywną jednostką polityki zagranicznej i strategii „nie jest już państwo-naród, ale koalicja takich państw, zawiązana i utrzymywana dla określonych celów”.Wielu autorów przeciwstawia się jednak zdecy­dowanie tego rodzaju pesymistycznym konkluzjom co do przyszłości małych państw. Nie negując faktu występowania niezbyt przychylnych dla takich państw tendencji rozwojowych słusznie wykazują oni, że tendencje te mają ograniczony zakres, a zwłaszcza — że są kompensowane przez inne, ko­rzystne dla państw mniejszych.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: