POPARTA INICJATYWA

Inicjatywę tę poparła delegacja radziecka. Na stanowisko Stanów Zjednoczonych w tei materii wywarły pewien wpływ reminiscencje z lat po I wojnie światowej, kiedy to Senat amery­kański nie zgodził się na ratyfikację traktatu wer­salskiego, obejmującego Pakt Ligi Narodów, m że prezydent Wilson był głównym orędownikiem idei Ligi Narodów i uparcie walczył o jej utworzenie na paryskiej konferencji pokojowej. Kierowano wów­czas pod adresem Paktu Ligi zarzuty, ze przyznaje on członkostwo Ligi dominiom brytyjskim w wy­niku czego Wielka Brytania dysponować będzie w Lidze kilku głosami, a Stany Zjednoczone będące nie mniejszą potęgą, tylko jednym głosem. W czasie działalności Ligi Narodów rozpowszechniony był po­gląd że w zakresie spraw związanych z pokojem i bezpieczeństwem międzynarodowym podejmowanie decyzji większością głosów nie jest uzasadnione: w Radzie Ligi obowiązywała zasada jednomyślności, z wyłączeniem państwa uczestniczącego w sporze.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: