POLSKIE PROPOZYCJE

Polskim propozycjom rozbrojeniowym zarzucano m.in., że nie rozwiązują najważniejszych problemów polityki międzynarodowej, jak sprawa rozbrojenia czy problem niemiecki. Jest rzeczą zrozumiałą, że Plan Rapackiego to propozycja „rozwiązań częścio­wych”, niemniej stanowił krok naprzód na drodze rozbrojenia powszechnego i całkowitego. Co do pro­blemu niemieckiego, jest rzeczą bezsporną, że znaj­dował się on u podstaw rozważań, które doprowadzi­ły do sformułowania Planu, dążącego m.in. do od­prężenia politycznego w Europie Środkowej. Jednak ani Plan Rapackiego, ani Plan Gomułki nie zmierza­ły bezpośrednio do jego rozwiązania. Plan Gomułki, o którym wspomniano wyżej, a którego inicjatywa została przedstawiona w memo­randum rządu PRL z 29 lutego 1964 r.. przewidywał zamrożenie zbrojeń nuklearnych i termonuklearnych naobszarze dwóch państw niemieckich.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: