PODSTAWA PODZIAŁU

Podstawę podziału stanowi kryterium prawno-polityczne. Organizacjami rządowymi są te, których członkami są państwa. Nazwa pochodzi stąd, że pań­stwa są reprezentowane w organizacjach przez rzą­dy bądź też przez pełnomocników rządowych. Ponie­waż organizacje te rozwijają działalność w sferze stosunków międzynarodowych, podstawy prawne ich działalności określa prawo międzynarodowe. W prak­tyce statuty tych organizacji ustalane są przez za­warcie umowy międzynarodowej. Stąd też tego ro­dzaju organizacje międzynarodowe definiuje się jako „formę współpracy suwerennych państw, określoną w wielostronnej umowie międzynarodowej, obejmu­jącą względnie stały zakres uczestników, i której podstawową cechą jest istnienie stałych organów o określonych w tej umowie kompetencjach i upraw­nieniach, działających dla realizacji wspólnych ce­lów” (prof. Morawiecki).

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: