PEWNA LICZBA ORGANIZACJI

Jednakże pewna liczba organizacji pozarządowych utworzona została do realizowania określonych ce­lów ideologicznych, politycznych i społeczno-gospo­darczych. Wiele z nich to organizacje o dużym zna­czeniu w stosunkach międzynarodowych.Stosunkowo najdłuższą historię wśród międzyna­rodowych organizacji o charakterze ideologicznym mają Kościoły i związki religijne, szczególnie Koś­ciół katolicki, którego kierownictwo (Stolica Apostol­ska) korzysta z atrybutów podmiotowości prawa międzynarodowego. W pewnych okresach historii du­że znaczenie dla stosunków międzynarodowych mia­ły niektóre zakony chrześcijańskie (templariuszy, je­zuitów i in.). Jeden z zakonów, Zakon Kawalerów Maltańskich, dziś jeszcze pretenduje do podmiotowo­ści prawa międzynarodowego. Znacznie mniejszymi możliwościami działania dysponują organizacje pro­testanckie i inne niekatolickie (naczelną organizacją jest Ekumeniczna Rada Kościołów, która zebrała się po raz pierwszy w Amsterdamie w 1948 r.).

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: