ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Organizacje międzynarodowe to teren, na którym ścierają się różne, często przeciwstawne koncepcje i interesy. Realizując swe cele polityczne współczes­ne państwo posługuje się nie tylko służbą dyploma­tyczną i konsularną, ale również organizacjami mię­dzynarodowymi. Organizacje międzynarodowe są ka­nałem, którym — obok kanału dyplomatycznego — toczy się nurt politycznych kontaktów międzynaro­dowych. Mówi się coraz częściej o „dyplomacji kon­ferencyjnej”, tzn. prowadzonej na konferencjach zwoływanych periodycznie i doraźnie przez orga­nizacje międzynarodowe, a zwłaszcza przez ONZ. Często też uważa się organizacje międzynarodowe za nowoczesną i najbardziej rozwiniętą formę współ­pracy międzynarodowej.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: