Odpowiednia opieka nad dzieckiem

Samo zabranie dzieci z domów i umieszczenie ich w zorganizowanych placówkach niekoniecznie musi się przyczynić do zwiększenia ich szans życiowych. Aby to nastąpiło, placówka musi być odpowiednio wyposażona, a personel właściwie wyszkolony. W krajach, które dobrze rozwiązały ten problem, wymagania stawiane pracownikom żłobków i przedszkoli są bardzo wysokie (na przykład w Finlandii, aby pracować z dziećmi w przedszkolu, trzeba mieć stopień magistra), a obliczone na wiele lat inwestycje oznaczają budynki i wyposażenie odpowiedniej jakości. Doświadczenie tych państw dowiodło, że odpowiednio wczesna inwestycja popłaca – obecnie jest tam mniej dotkliwej nędzy, a zdolne i pracowite dzieci wykorzystują możliwości, jakie daje im edukacja, aby wyrwać się z dawnego środowiska.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: