OCENA MOŻLIWOŚCI

Tak więc w ocenie możliwości obronnych małych państw zwraca się uwagę, że w przeszłości w kon­fliktach zbrojnych silne państwa niejednokrotnie respektowały neutralność małych państw — nawet wówczas, gdy zajęcie ich terytorium miało określone znaczenie strategiczne — nie tylko ze względu na obowiązki wynikające z prawa międzynarodowego, ale w następstwie dokładnej kalkulacji wojskowej: jeśli zajęcie małego państwa łączyło się z ryzykiem większych strat w ludziach i materiale wojennym. Nawet największe mocarstwa w wielkich konflik­tach zbrojnych nie mogą sobie pozwolić na beztros­kie szafowanie zasobami ludzkimi i materiałowymi. Obecnie u podstaw założeń obronnych niektórych państw tkwi przekonanie, że rozbudowa własnego potencjału obronnego, choć nie jest w stanie zapew­nić obrony kraju przed atakiem ze strony silniej­szego przeciwnika, może okazać się ważnym ele­mentem zniechęcającym, jeśli zajęcie małego pań­stwa jest celem drugorzędnym.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: