NIEKTÓRZY BEHAWIORYŚCI

Podczas ostat­niej wojny niektórzy behawioryści głosili, że „cen­tralnym problemem pokoju światowego jest kontro­lowanie agresywnych impulsów”, wypowiadali się za stosowaniem „zapobiegawczej psychiatrii”, propo­nując m.in. „lecznicze emocjonalne wychowanie mło­dych pokoleń w duchu pokojowym”.Drugą grupę stanowią poglądy upatrujące przy­czynę wojen w systemie międzynarodowym, który cechuje anarchia ze względu na suwerenny charak­ter państw. Wiążą one bezpieczeństwo międzynaro­dowe i pokój z utworzeniem na gruzach suweren­nych państw światowej organizacji państwowej. Oce­niając poglądy tej grupy, trzeba wziąć pod uwagę, że istnieją nie tylko wojny międzynarodowe, ale i wojny wewnętrzne, domowe.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: