MYŚL Z KONCEPCJĄ

W komentarzach dopatrywano się związku tych myśli z koncepcją ówczesnego amerykańskiego sekretarza stanu prof. H. Kissingera, który uprzed­nio ogłosił obszerną pracę poświęconą polityce Świętego Przymierza i roli Metternicha. Wywody zawarte w orędziu Nixona wywołały zaniepokojenie w wielu mniejszych państwach, a wyraz temu dał sekretarz generalny ONZ K. Waldheim w swym dorocznym sprawozdaniu z 1972 r. argumentując, że „interes przytłaczającej większości średnich i ma­łych państw nie może być obecnie ignorowany przez żaden trwały system światowego ładu […] mówi się obecnie o coraz to nowych listach wielkich mo­carstw — dwóch, trzech, czterech, pięciu, nigdy jed­nak na tych listach nie ma ONZ; jest rzeczą nie­słuszną lekceważenie i niedocenianie organizacji światowej, a przez to umniejszanie znaczenia wielu biednych tego świata, którzy też mają poczucie du­my narodowej, znają swoją wartość”.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: