Kursy online

Zawód nauczyciela wymaga stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności. Zarówno szkolenia stacjonarne, dodatkowe studia podyplomowe jak i kursy online stanowią podstawę rozwoju osobistego pedagoga. Jakie kursy online wybrać ?

Nabywanie nowych kwalifikacji
Dobry nauczyciel to wszechstronny nauczyciel. W stale zmieniającym się rynku pracy w szkolnictwie ważne jest, by jedna osoba miała uprawnienia do pracy ze starszymi i z małymi dziećmi; najczęściej z kwalifikacjami do nauczania nie tylko jednego przedmiotu, ale i przedmiotów konkretnego bloku, np. polonista często uzupełnia etat godzinami z historii lub wiedzy o kulturze.

Kształcenie specjalne
Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauczyciel pracujący z dzieckiem niepełnosprawnym (nauczyciel wspomagający z klasie integracyjnej lub nauczyciel rewalidator) powinien posiadać kwalifikacje do pracy z konkretną niepełnosprawnością, np. Edukację osób z autyzmem, Surdopedagogikę, Tyflopedagogikę lub Rehabilitację ruchową. Warto zwrócić uwagę na zapotrzebowanie na nauczycieli kształcenia specjalnego w konkretnej szkole.

Metody pracy
Zgodnie z najnowszymi trendami, mile widziane jest stosowanie konkretnych metod w pracy z dzieckiem, zwłaszcza w wieku przedszkolnym i na etapie edukacji wczesnoszkolnej, np. Metoda Montessori, Metoda Domana lub Metoda Dobrego Startu.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: