KLASA ROBOTNICZA

W tym czasie klasa robotnicza nie miała realnych możliwości zapobieżenia wojnie. Ale i wów­czas przywódcy międzynarodowego proletariatu uwa­żali, że fatalizm nie jest stanowiskiem ideologicz­nym i politycznym właściwym dla proletariatu. W materiałach Ogólnej Rady I Międzynarodówki zna­leźć można interesujące słowa Karola Marksa skie­rowane do Narodowego Związku Robotniczego w Stanach Zjednoczonych: „Klasa robotnicza wstępuje na arenę historii nie jak pokorny wykonawca, ale jako niezależna siła, świadoma swej własnej odpo­wiedzialności i zdolna dyktować pokój tam, gdzie jego rzekomi gospodarze krzyczą o wojnie.” Stwier­dza się, że w sytuacji, kiedy światowa klasa robot­nicza znajduje się w centrum zainteresowań naszej epoki, kiedy w świecie wykształcił się nowy układ sił sprzyjający socjalizmowi, powstała „obiektywna podstawa rozwiązania kwestii wyeliminowania woj­ny z życia społeczeństw jeszcze przed ostateczną lik­widacją kapitalizmu”.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: