ISTNIEJĄCY SYSTEM

Istniejący obecnie system stosunków międzynaro­dowych ogranicza możliwości małych państw w za­kresie realizacji własnych celów, niemniej jednak — dla wyrównania — zapewnia im więcej bezpieczeń­stwa w rozumieniu utrzymania niepodległości niż wszelkie inne systemy w historii, które wprawdzie „dawały małym państwom pewne możliwości mane­wrowania, ale ze szkodą dla ich bezpieczeństwa na dłuższą metę”. W dawnych bowiem systemach małe państwa mogły osiągać przejściową zdolność manewru w rezultacie konfiguracji sił występujących w tym okresie i przy założeniu, że grozi wielka wojna, któ­ra konfigurację może zmienić. Obecnie konfiguracja sił jest odmienna, inne też jest założenie: że musi się uniknąć wszelkiej wojny. Wszystko to sprawia, że status małych państw uległ istotnej zmianie.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: