INNA WERSJA PLANU

W kilka lat później powstała trzecia wersja Pla­nu Rapackiego. W związku z propozycjami utworze­nia w Europie „klubu państw bezatomowych” (Plan Undena), do którego przede wszystkim należałyby państwa skandynawskie, minister Rapacki dopuścił możliwość rozszerzenia strefy bezatomowej przewi­dzianej w Planie na inne państwa europejskie, jeśli te zechcą być nią objęte. Jakie argumenty wysunięto przeciwko polskim ini­cjatywom rozbrojeniowym? Pierwsze oficjalne sta­nowisko wobec noty polskiej z 1958 r. zajął rząd RFN. Według noty tego rządu utworzenie strefy po­ciągnęłoby za sobą pogorszenie sytuacji wojskowej Zachodu, i tak już niekorzystnej, oraz powstanie niebezpiecznej próżni. Również rząd Stanów Zjedno­czonych odrzucił Plan Rapackiego, powołując się ńa argument równowagi zbrojeń. Bardziej życzliwie przyjęły Plan inne rządy (m.in. Belgii) oraz “koła polityczne Labour Party w Anglii. Poszczególni po­litycy i działacze społeczni na Zachodzie (także ame­rykańscy, jak np. senator Fulbright) wyrazili o Pla­nie opinie pozytywne. Laureat Nagrody Nobla prof. Schweitzer nazwał propozycję polską „promieniem światła w ciemnościach”.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: