IMPAS W PRACACH

Okres 1949—1955. Impas w pracach obu Komisji dał impuls do szukania innych form negocjacji w sprawach rozbrojenia. Po dyskusjach w organach głównych ONZ oraz Komitecie Dwunastu Państw powołano do życia w 1952 r. Komisję Rozbrojeniową. Po kolejnym impasie w pracach także i tego organu Komisja Rozbrojeniowa powołała w 1954 r. Podkomi­tet Rozbrojeniowy złożony z państw „głównie zain­teresowanych” (ZSRR, USA, Kanada, Wielka Bry­tania i Francja). W pracach Podkomitetu nastąpiło stosunkowo najdalej idące zbliżenie poglądów mo­carstw zachodnich i ZSRR. Anglia i Francja przed­stawiły w 1954 r. memorandum określające m.in. etap, w którym wyrażały gotowość wyrzeczenia się broni jądrowej. Związek Radziecki w swych propozy­cjach z 30 września 1954 r., a zwłaszcza z 10 maja 1955 r. zaakceptował znaczną część propozycji mo­carstw zachodnich, jednak we wrześniu 1955 r. mo­carstwa te zajęły odmienne od poprzedniego stano­wisko.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: