DELEGAT W USA

Delegat USA oświadczył mianowicie, że wy­sunięte poprzednio propozycje zachodnie zostaną od­łożone do czasu, dopóki nie nastąpi zbadanie metod inspekcji i kontroli. W ten sposób — jak pisze Filip Noel-Baker, laureat pokojowej nagrody Nobla, w swej pracy poświęconej wyścigowi zbrojeń — „zasa­dy zawarte w memorandum anglo-francuskim z 1954 r. dotyczące maksimum liczebności armii, re­dukcji stanu sił zbrojnych, zlikwidowania zapasów broni jądrowej, szczegółowych planów inspekcji — zostały w całości wycofane”. Ze strony amerykań­skiej wysunięto propozycje dotyczące „otwartego nie­ba dla samolotów jako wstęp do dalszych rokowań rozbrojeniowych; za istotną przyczynę odejścia przez Stany Zjednoczone od propozycji zachodnich uważa się nadzieje na uzyskanie przewagi militarnej w wy­niku zapowiadanych przez technologów wynalazków (rakiety balistyczne i „czysta” broń termojądrowa).

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: