CORAZ DOSKONALSZE SŁUŻBY

Wreszcie „coraz doskonalsze międzynarodowe służby informacyjne umożliwiają rozpo­wszechnienie danych dotyczących agresji przeciwko małemu państwu w każdej części świata, co prowa­dzi do podniesienia morale i do politycznych kon­sekwencji niepożądanych dla agresora, praktycznie bowiem uświadomienie osiągnęło obecnie w świecie taką fazę rozwoju, że światową opinię można uwa­żać za realną siłę polityczną”. Rozwój różnego rodzaju form współpracy między­narodowej, a zwłaszcza bujny rozwój organizacji międzynarodowych, stwarzają małym państwom szweckie pole do aktywności i oddziaływania na sto­sunki międzynarodowe. Organizacje międzynarodowe, a w szczególności ONZ, są dla małych państw zjawiskiem niewątpliwie korzystnym. Zabierają one  głos na forum tych organizacji, ich obywatele zaj­mują tam stanowiska. Nigdy przedtem tego rodząju możliwości nie były udziałem małych państw.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: