ASTRONOMICZNE KOSZTY

A dalej, czy astronomiczne kosz­ty owej psychologicznej gry wzajemnego zastrasza­nia się zbrojeniami, które wykraczają daleko poza zakres środków niezbędnych do zniszczenia prze­ciwnika, nie powinny skłaniać do przeciwstawienia sile ludzkich możliwości niszczycielskich siłę ludz­kiego umysłu i woli wyrażoną w skutecznym dzia­łaniu, do zastąpienia wyścigu zbrojeń innego ro­dzaju rywalizacją, mniej niebezpieczną i bardziej godną gatunku homo sapiens, jeśli pragnie on unik­nąć zagłady w formie atomowego całopalenia? A za­tem, czy od „pokoju pasywnego”, w którym konty­nuowany jest wyścig zbrojeń i trwa napięcie mię­dzynarodowe, poprzez „pokój aktywny” oznaczają­cy utrwalenie pokojowego współistnienia i rozwój wszechstronnej współpracy międzynarodowej — nie powinny narody przejść do „planowanego pokoju”, oznaczającego stopniowe rozbrojenie i wyeliminowa­nie wojen ze stosunków międzynarodowych.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: